Pačokování vápnem

Sekce:   Home >> Naše nabídka >> Pačokování vápnem

Pačokování vápnem se provádí pro zpevnění a vyhlazení podkladu. Pro sjednocení struktury různě vyspravovaného podkladu jsou kromě techniky pačokování na trhu k dispozici zušlechtěné stěrkové malty, základové nátěry i krycí barvy, které obsahují plnivo hrubšího zrna nebo ušlechtilé, ve hmotě probarvené disperzní omítky se zrnem od 1-5 mm.

Účetnictví Miluše Marková - účetnictví, zpracování mezd - Tel: 737 305 185

©  DS Websites - výroba WWW stránek